AVG privacy verklaring Mirella Boot Fotografie

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele EU. Ook ik moet als fotograaf hieraan voldoen

en ook al zijn er nog onduidelijkheden, wil ik graag laten zien dat ik probeer uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen. Privacy verklaring AVG Mirella Boot Fotografie 24 mei 2018